Publicat per

Annex 3. Pauta de reunió/entrevista amb la coordinació i mentoria del centre

Data:

Dijous 3 de novembre de 2022

Horari i durada:

de 9.30h a 10.30h

Activitats fetes que son objecte de seguiment (referenciar entrades al bloc): Presentació de l’alumne, presentació del mentor de pràctiques del centre. Lectura de la Guia de Pràcticum i coordinació de dates per a realitzar les pràctiques d’observació

Competències treballades, amb referència a les evidències que acrediten el treball fet:

Presentació, Coordinació, planificació, horaris

Grau d’assoliment de les competències:

Planificació tancada

Priorització de les competències que s’han de treballar per a la propera reunió:

Començament de les pràctiques

Altres comentaris/orientacions del mentor:

 

Reflexions de l’estudiant sobre la reunió:

Bona predisposició i entesa per ambdues parts

Debat0el Annex 3. Pauta de reunió/entrevista amb la coordinació i mentoria del centre

Deixa un comentari